Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu powstał w 1947 roku. Jest samorządną, społeczno-zawodową organizacją, działającą na podstawie statutu. Zrzesza rzemieślników i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego. Cech zrzesza obecnie firmy w branżach: budowlana, fryzjerstwo, mechanika oraz diagnostyka samochodowa, zdobienie szkła i kryształów, handel, produkcja, instalacje różne oraz gastronomia.

Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem szkolenia zawodowego nieletnich pracowników. Prowadzi dokumentację uczniowską, udziela informacji i porad na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem nieletnich pracowników.

11 października 2007 r., pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych w Świnoujściu a organizacją niemiecką – Związkiem Rzemiosła Koserow podpisana została umowa partnerska, której wynikiem są coroczne spotkania, np. udział przedstawicieli świnoujskiego Cechu w uroczystości Święta Bruckenfest, organizowane dla zaprezentowania swoich rzemieślników, a także wizyta niemieckich rzemieślników w Świnoujściu w celu zwiedzania miasta.

W listopadzie 2007 r. przy Cechu Rzemiosł Różnych w Świnoujściu powstało centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, w ramach którego prowadzone są różnego rodzaju kursy i szkolenia.