Konkurs tzw. „szybka ścieżka” rusza we wrześniu!

Już we wrześniu odbędzie się kolejna edycja konkursu tzw. szybka ścieżka. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20. Konkurs jest szansą dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, albo jedynie ten drugi warunek.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/funduszeeuropejskie/poir/poddzialanie-111/
Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

Nowe możliwości w ramach działalności pozarolniczej!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Rozporządzenie reguluje zasady wdrażania poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020.

Więcej informacji na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1080/1

Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego