KOMUNIKAT

Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura Cechu prosimy w okresie  od dnia 01 kwietnia 2020r. do 15 maja 2020r. o zgłaszanie wszelkich spraw wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty.

Wszelkie zmiany i informacje ze strony Cechu będziemy przekazywać tą samą drogą.

mail: poczta@crrs.pl

telefon 783 215 860