PIT, CIT i VAT w 2020 roku tylko na odrębny mikrorachunek podatnika

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek posługiwania się indywidualnym mikrorachunkiem do regulowania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków dochodowych i VAT.

Mikrorachunek to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego własnie za jego pomocą. Jego numer zawsze będzie taki sam, nawet po zmianie adresu zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego lub nazwiska. Inne podatki, jak PCC, spadki, darowizny czy akcyza, będą wpłacane na dotychczasowych zasadach.

Rozliczenie podatkowe za pośrednictwem tego rachunku będzie dotyczyło nie tylko przedsiębiorców, ale i innych podatników, np. zatrudnionych na umowę o pracę, czy osiągających przychody z najmu. Zatem jeśli np. pracownik wykaże w zeznaniu rocznym (PIT-37) niedopłatę w podatku dochodowym, to będzie musiał wpłacić ją na osobisty mikrorachunek.

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora lub odwiedzają właściwy urząd skarbowy. Wystarczy podać:

PESEL – w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub niezarejestrowanych podatników VAT

NIP – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, podatników VAT lub płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Więcej na: https://bit.ly/2S1dBts

Generator mikrorachunku: https://bit.ly/2M6Nqhw

4 Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa w Hamburgu

Zapraszamy do udziału w 4-tej Edycji Międzynarodowej Konferencji Gospodarczo-Naukowej, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. w Hamburskiej Izbie Rzemieślniczej (Handwerkskammer), przy ulicy Holstenwall 12 w Hamburgu. To idealne wydarzenie promocji polskich produktów i usług, regionów, miast i networkingu.

Intencją organizatorów jest przybliżenie zagadnień dotyczących m.in. wyjścia na rynek niemiecki dla polskich przedsiębiorców, Przemysł 4.0, atrakcyjne miejsca do inwestycji: polskie regiony i Hamburg, niemieckie rozwiązania Kampusa Przemysłowo-Handlowego, oferty dla firm finansowania przez Hamburski Bank Inwestycyjny i Rozwoju oraz inicjatywa Stałej Ekspozycji Wystawowej Hamburg 2020. Możliwość całorocznej prezentacji swoich produktów/usług i regionów dla szerokiego kręgu przedsiębiorców z różnych krajów świata w tak prestiżowym regionie jak Hamburg, to innowacyjny model biznesowy ułatwiający sprzedaż polskich produktów i usług. Doświadczeni niemieccy i wyszkoleni menedżerowie Ekspozycji będą przedstawiać interesy wystawców na miejscu wraz z kompleksową obsługą. Hasło przewodnie Konferencji: „Polska i Niemcy: wspólnie tworzymy nowe – usieciowienie gospodarki i nauki”, ma dać impuls do tworzenia nowych warunków współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji oraz wzrostu gospodarczego opartego na międzynarodowej kooperacji. Celem jest szybsze i efektywniejsze łączenie polskich regionów w globalny i gospodarczy łańcuch innowacji.

Wydarzenie będzie również miejscem prezentacji praktycznych rozwiązań promocji i marketingu dla polskich regionów/miast, biznesu, nauki i turystyki.

Zapraszamy przedsiębiorców ze wszystkich regionów Polski, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, władz lokalnych, regionalnych, krajowych, organizacji, instytucji otoczenia biznesu oraz środowisk naukowych. Na Konferencji istnieje możliwość promocji swoich produktów i usług na indywidualnym i/lub wspólnym stoisku. Zapraszamy polskich producentów napojów oraz żywności do prezentacji swoich wyrobów wraz z degustacją. Dla producentów innowacyjnych rozwiązań to okazja zaprezentowania się zarówno gościom wydarzenia jak i gościom Izby Rzemieślniczej Hamburga.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ww. wydarzeniach, do podjęcia wspólnych polsko-niemieckich aktywności w dobie globalnych wyzwań technologicznych a przede wszystkim gospodarki 4.0. Zainteresowani uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość bezpłatnego doradztwa dotyczącego wejścia na rynki Niemiec, ZEA, Rosji i in.

W terminie 21.-24.01.2020 r. w Hamburgu odbywają się Międzynarodowe Targi NORTEC (Technologii Produkcyjnych), które przy okazji bycia w Hamburgu mogą być doskonałą okazją ich odwiedzenia. Zwiedzający targi to przede wszystkim osoby decydujące i osoby odpowiedzialne za zakupy w firmach z takich branż jak budowa maszyn i urządzeń, optyka, lotnictwo, gospodarka morska, technika ochrony środowiska, konstrukcje narzędziowe, logistyka itd. Osobom zainteresowanym targami oferujemy pakiety zwiedzania targów, organizację rozmów z wystawcami wraz z tłumaczeniem. Targi NORTEC od ponad trzydziestu lat są jedną z najważniejszych w północnej Europie imprez wystawienniczych w zakresie specjalistycznych technologii produkcji dla różnych sektorów przemysłu.

Konferencja realizowana jest w ramach inicjatywy pn. „Internacjonalna Unia Regionów” – tworzenia nowych modeli współpracy międzynarodowej, promowania polskich regionów i miast, produktów oraz usług. Efektywne połączenie sił stwarza możliwości systemowego przejścia w innowacyjny przemysł, który zagwarantuje polskim firmom trwały sukces eksportowy i przodujące miejsce w międzynarodowej wymianie handlowej.

Więcej informacji: www.ir-union.de

Rejestracja firmy w BDO tylko do końca roku

Do 31 grudnia 2019 r. większość przedsiębiorców musi zarejestrować się w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach. Jeśli ktoś spóźni się nawet o kilka dni, może spodziewać się kary finansowej (do miliona zł), a nawet aresztu.

Nowy obowiązek wynika z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach, dzięki któremu będzie możliwe sprawdzenie, czy przedsiębiorcy właściwie gospodarują odpadami. Za prowadzenie bazy odpowiedzialny jest marszałek województwa.

Obowiązkiem rejestracji w systemie BDO objęte są firmy, które w swojej działalności:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Natomiast podmiotami, które są zwolnione z rejestracji w BDO są:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
 • podmioty, które na własnym gruncie stosują komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
 • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych;
 • podmioty, które transportują wytworzone przez siebie odpady;
 • podmioty, które są wyłącznie wytwórcami odpadów komunalnych;

Oznacza to, że nowy obowiązek nie dotyczy tylko dużych przedsiębiorców, ale również małe firmy prowadzące np. salon fryzjerski. Istnieje jednak możliwość potwierdzenia, czy faktycznie taki obowiązek ciąży na danym przedsiębiorstwie. Wystarczy wejść do Rejestru BDO, a następnie postępując zgodnie z poleceniami podanymi na stronie, wypełnić ankietę. Warto przy tym pamiętać, jak podkreśla Ministerstwo Klimatu, wyniki pochodzące z rejestru mają tylko charakter informacyjny. Aby potwierdzić swój obowiązek w 100 proc., należy skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim.

Jak zarejestrować firmę w BDO?

Aby móc zarejestrować swoją firmę w BDO, wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Następnie dokument należy złożyć w urzędzie marszałkowskim, właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Można dokonać rejestracji także drogą elektroniczną.  Na dopełnienie tej czynności przedsiębiorcy mają czas to 31 grudnia 2019 roku. Warto także pamiętać, że urząd ma czas do 30 dni od dnia złożenia wniosku na wprowadzenie podmiotu do rejestru.

Warto jednak pamiętać, że obecność w rejestrze nie jest bezpłatna. Przedsiębiorca będzie musiał ponieść opłatę rejestrową/roczną w wysokości:

 • 100 zł – Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz jego obrót netto nie przekroczył 2 mln euro)
 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Gdy nie zdążysz z rejestracją w BDO

Spóźnialscy mogą mieć wiele problemów. Ustawodawca przygotował bardzo dotkliwe kary w postaci sankcji finansowych, ale także aresztu, a dokładniej:

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

Ważne zmiany w ustawie o odpadach. Sprawa dot. wszystkich przedsiębiorców

Ważne zmiany w ustawie o odpadach – większość przedsiębiorców musi się zarejestrować w nowej bazie danych o odpadach (BDO) albo zawrzeć umowy z podmiotem, który w niej figuruje. Sprawdź, czy obowiązek dotyczy również Twojej działalności. Część przedsiębiorców, którzy do tej pory nie podlegali dodatkowym wymogom zostanie nimi objęta. Zweryfikuj swój status, zapoznaj się z informacjami poniżej.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Sprawdź, czy musisz się zarejestrować, skorzystaj z narzędzia dostępnego TUTAJ. Potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z właściwy (ze względu na siedzibę) Urzędem Marszałkowskim, dane kontaktowe znajdziesz TUTAJ.

Od 1 stycznia 2020 wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu niektórych kategorii produktów oraz pozbywania się odpadów. Dla części przedsiębiorców oznacza to obowiązek rejestracji w nowej bazie danych – bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Brak rejestracji do końca roku spowoduje u przedsiębiorców problemy z pozbywaniem się wytwarzanych odpadów. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo nie figuruje w BDO, a powinno się w niej znaleźć masz dwa wyjścia – zarejestrować się albo podpisać umowę na odbiór odpadów z innym przedsiębiorcą. Możesz również przyjąć wariant pośredni – zarejestrować się w BDO i zawrzeć umowę z podmiotem zewnętrznym.

Kto nie musi się rejestrować w BDO

Nie podlegają rejestracji przedsiębiorcy, którzy wytwarzają wyłącznie odpady komunalne. Zgodnie z definicją są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach).

Oznacza to, że jeżeli prowadzisz działalność, w której nie są wytwarzane odpady niebezpieczne, do ich pozbycia się wystarczy zwykła umowa na odbiór odpadów. Jeżeli wytwarzasz odpady niebezpieczne, musisz zarejestrować się w BDO albo zawrzeć umowę na ich odbiór z uprawnionym podmiotem.

Odpady niebezpieczne – czy je wytwarzam?

Istnieje wiele kategorii odpadów uznawanych niebezpieczne. Część nich prawdopodobnie wytwarzasz w toku normalnej działalności, która w potocznym rozumieniu nie jest uznawana za szkodliwą dla środowiska.

Katalog odpadów niebezpiecznych określają przepisy wspólnotowe. Szczegółowa lista odpadów niebezpiecznych znajduje się w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy o odpadach (odpady niebezpieczne są oznaczone symbolem gwiazdki (*). W praktyce, najczęściej wytwarzane w życiu codziennym odpady niebezpieczne to:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD),
 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna,
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, wybielacze,
 • aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
 • środki ochrony roślin,
 • odpady zawierające rtęć, np. świetlówki, termometry, przełączniki,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte tonery (drukarki atramentowe i laserowe),
 • przepracowane oleje,
 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek.

Z powyższego wynika, że odpady niebezpieczne powstają również w biurach (świetlówki, baterie, tonery), gabinetach kosmetycznych (środki do dezynfekcji), firmach zajmujących się pielęgnacją zieleni (środki ochrony roślin) i sprzątaniem (substancje czyszczące).

Żeby móc pozbyć się tych odpadów, musisz posiadać kartę przekazania odpadów (KPO); Nie zrobisz tego, jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w BDO. Od 1 stycznia 2020 karty będą wystawiane elektronicznie (dotychczasowe, papierowe karty nie umożliwią pozbycia się odpadów).

Pamiętaj, jeżeli wytwarzasz tylko odpady komunalne, nie potrzebujesz KPO.

Istnieje drugie rozwiązanie – można zawrzeć umowę z podwykonawcą, cedując na niego obowiązek utylizacji odpadów (np. z firmą konserwującą albo dostawcą świetlówek – połączyć wymianę niesprawnego oświetlenia/dostawę nowego z obowiązkiem utylizacji zużytego sprzętu; na odbiór zużytych opakowań po olejach, rozpuszczalnikach, środkach czyszczących). Pamiętaj, żeby zweryfikować takiego dostawcę usługi w BDO; żądaj także regularnego przekazywania karty przekazania odpadów.

Zweryfikuj odbiorcę Twoich odpadów w BDO TUTAJ.

Rejestr przedsiębiorców wprowadzających produkty

 Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który podlega wpisowi do BDO, nie możesz prowadzić działalności przed uzyskaniem wpisu do BDO. Sankcją jest kara administracyjna od 5000 zł oraz ewentualnie sądowe postępowanie karne. Zgodnie z zasadami ogólnymi K.p.a., marszałek województwa ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy.

Tylko sklepy oferujące torby z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyclingową mogą prowadzić działalność bez wpisu (wystarczy samo złożenie wniosku). Pozostali przedsiębiorcy wprowadzający produktu muszą być wpisani do BDO – jest to warunek wprowadzania produktów do obrotu bez narażania się na sankcję ustawowe!

Zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach, każdy marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów:

 • wprowadzających produkty,
 • wprowadzających produkty w opakowaniach,
 • prowadzących jednostki handlu detalicznego w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
 • gospodarujących odpadami.

W praktyce te enigmatyczne zapisy oznaczają, że szereg przedsiębiorców, a z wnioskiem do marszałka o wpis do BDO powinni zgłosić się przedsiębiorcy, których działalność jest objęta obostrzeniami z ustaw:

 • obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • bateriach i akumulatorach,
 • odpadach,
 • gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Oznacza to obowiązek rejestracji m.in. autoryzowanych przedstawicieli i sprzedawców wprowadzających sprzęt do obrotu (pierwsze sprzedaż na obszarze celnym UE), sprzedawców baterii i akumulatorów, przedsiębiorców zajmujących się transportem odpadów. Rejestracji podlegają również producenci opakowań i sklepy, które wydają klientom torby z tworzywa sztucznego.

Wniosek rejestracyjny i wniosek aktualizacyjny znajdziesz TUTAJ.

Polscy rzemieślnicy w otoczeniu Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 w ostatnich kilku latach stał się tematem wielu debat i konferencji. Określa się go nową rewolucją przemysłową – czwartą rewolucją po mechanizacji, elektryfikacji i automatyzacji. W tych warunkach niezwykle cenne są wszelkie inicjatywy łączące tradycje zawodowe z nowymi trendami na rynku produktów i usług. Nowoczesne rozwiązania są dziś niezbędne także dla rzemiosła.

Przemysł 4.0 jest zbiorczą koncepcją, w której następuje integracja ludzi oraz sterowanych cyfrowo inteligentnych maszyn i systemów z internetem oraz technologiami informacyjnymi. Jest ona kolejnym etapem rozwoju społeczno-gospodarczego. To, co ją różni od poprzednich, to tempo zmian. Opierając się na doświadczeniach innych państw, można zauważyć, że cyfryzacja, innowacje technologiczne i technologia robotyczna to najważniejsze narzędzia Przemysłu 4.0, które wpłyną na funkcjonowanie poszczególnych firm i przedsiębiorstw. Często za element inicjujący jego rozwój jest uważana koncepcja internetu rzeczy (IoT). Szacuje się, że do 2020 r. do internetu zostanie podłączonych 30 – 50 mld urządzeń.

Nowoczesność również w rzemiośle!

Chociaż rzemiosło jest specyficznym rodzajem działalności, do wykonywania której są potrzebne udokumentowane kwalifikacje, przedsiębiorstwa rzemieślnicze zrozumiały obecne trendy. Automatyzacja oznacza wsparcie pracowników i przyczynianie się do wzrostu wydajności i łatwiejszego planowania przyszłości. Skutkuje to wysokim poziomem akceptacji rozwiązań z wykorzystaniem maszyn. Lekkie roboty asystujące w produkcji weszły już do codzienności przemysłowej i w nadchodzących latach zaskoczą kolejnymi możliwościami.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią istotną część polskiej gospodarki. W tym sektorze przedsiębiorstwa rzemieślnicze odgrywają kluczową rolę. <w linii>W Związku Rzemiosła Polskiego zrzeszonych jest ok. 300 tys. przedsiębiorstw, z definicji mających charakter rodzinny, kolejnych 300 tys. wywodzi swój rodowód z rzemiosła. Są nimi także spółki cywilne osób fizycznych mających udokumentowane kwalifikacje do działalności gospodarczej w imieniu i na rachunek tworzących ją wspólników.

Cyfryzacja oferuje rzemiosłu, m.in.: poszerzenie zakresu usług, automatyzację zadań, uproszczenie procesów pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Na podstawie opinii 25 izb regionalnych, 2 izb branżowych, 16 wybranych cechów rzemieślniczych zrzeszających największą liczbę członków oraz ponad 200 firm działających w Polsce w najważniejszych grupach branży rzemieślniczej, wprowadzenie cyfryzacji umożliwiło m.in.: przejście z systemu papierowego do elektronicznego, polepszyło przepływ informacji, umożliwiło konwersję danych analogowych na cyfrowe, wspomogło procesy technologiczne, zwiększyło elastyczność komunikacji, reklamy, szkoleń.

Świadomość potrzeby wprowadzania innowacji technicznych, technologii robotycznych oraz szeroko pojętej cyfryzacji jest zauważalna w większym stopniu w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 osób. Zgodnie z danymi GUS 48,2% przebadanych przedsiębiorców z sektora mśp postrzega technologie informacyjno-komunikacyjne jako istotne bądź kluczowe do własnego rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z cyfryzacji, w szczególności dzięki większemu wsparciu oraz ciągłemu szkoleniu pracowników.

Natomiast mikroprzedsiębiorstwa mają trudności z dostępem do zasobów finansowych, co w istotny sposób ogranicza ich potencjał rozwojowy. Wiele z nich świadczy bezpośrednio na rzecz konsumentów usługi, których nie można zastąpić w pełni rozwiązaniami cyfrowymi.

Według raportu „O biznesie rodzinnym głosem sukcesorów. Różne ścieżki, te same priorytety” tylko 7% przedstawicieli młodego pokolenia uważa, że ich firma rodzinna ma strategię biznesową dostosowaną do czasów transformacji.

Nieunikniona przyszłość

Rzemiosło  powinno dążyć do ciągłych inwestycji w automatyzację, robotyzację oraz szkolenie zasobów ludzkich. Nie będzie cyfrowego świata bez szkoleń. W większości firm zajmujących się usługami i pracą fizyczną są zatrudnieni fachowcy w starszym wieku. Oni również muszą nabyć pewne podstawowe umiejętności, ponieważ w przeciwnym razie fizyczne istnienie ich firm może zostać zagrożone. Chociaż cyfryzacja stworzy nowe miejsca pracy, to w niektórych branżach około dwa razy więcej zadań zniknie niż powstanie. Samo wsparcie ze strony państwa jest kluczowe, jednak bez oddolnej inicjatywy przedsiębiorców nie przyniesie spodziewanego rezultatu. Niezbędne będzie dla nich także wprowadzenie zmian w modelach biznesowych, sposobach planowania długoterminowych strategii czy też zarządzania zasobami ludzkimi.

Wprowadzanie idei Przemysłu 4.0 jest nieuniknioną przyszłością dla rzemieślników. Powinni oni jednak rozsądnie sięgać po możliwości, jakie daje czwarta rewolucja i korzystać z nich, gdy są pewni, że wprowadzone rozwiązania przyniosą wymierne korzyści i zostanie zachowana tradycja polskiego rzemiosła.

Należy mieć na uwadze, że Przemysł 4.0. może przynieść nie tylko pozytywne efekty. Powszechne wdrażanie Internetu Rzeczy zwiększa podatność podmiotu na atak dokonany drogą cyfrową. Dążąc do rozwoju cywilizacyjnego, pamiętajmy, że powodzenie tego projektu zależeć będzie od zadbania o fundamenty.

Obecnie tą podstawą jest właśnie cyberbezpieczeństwo. Polskie firmy muszą szukać źródeł przewagi konkurencyjnej w oryginalnych, autorskich rozwiązaniach i zagospodarowywaniu nisz rynkowych. Im bardziej kompleksowo podejdziemy do tematu Przemysłu 4.0, tym większe korzyści będziemy mieli z jego wdrożenia. Przemysł 4.0 to oprócz wyzwań także szanse dla naszego kraju, pod warunkiem, że je wykorzystamy.

dr hab. Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, prof. SGH, dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa, kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej

Przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Szanowni Państwo,

 

przesyłamy comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach. W końcu października liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 840,5 tys. osób i była o 10,7 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 96,8 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,0% okazała się niższa niż w we wrześniu o 0,1 pkt proc. i jednocześnie o 0,7 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego nieco wzrosło (we wrześniu wynosiło 0,6 pkt proc.).

 

Z październikowego zestawienia danych GUS wynika, że najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (8,6%), podkarpackim (7,6%) i świętokrzyskim (7,6%); najniższe zaś w wielkopolskim (2,8%), śląskim (3,6%) i małopolskim (4,0%). Październikowe wyniki są z reguły już pod wpływem sezonowego wzrostu bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach jesiennych i zimowych. Nie ma bowiem wtedy zapotrzebowania na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych. W tym roku w październiku nastąpił lekki spadek bezrobocia. Od listopada możemy spodziewać się już stopniowego wzrostu. W ostatnich miesiącach roku bezrobocie rośnie. W grudniu stopa bezrobocia wyniesie 5,3%, a liczba bezrobotnych zwiększy się do poziomu 900 tys. osób. W końcu 2020 roku stopa bezrobocia wyniesie zaś 5,0% przy liczbie bezrobotnych wynoszącej około 850 tys. osób.

 

Przeciętne uposażenie w pierwszych dziesięciu miesiącach roku wyniosło dla całego kraju 5147 PLN w przemyśle i 5164 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-IX płace w budownictwie okazały się o ok. 31 PLN wyższe, w przemyśle zaś – ok. 7 PLN wyższe. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (5763 PLN), dolnośląskim (5680 PLN) i śląskim (5639 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4256 PLN), podlaskim (4462 PLN) i podkarpackim (4477 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6532 PLN), dolnośląskim (5547 PLN) i wielkopolskim (5213 PLN); najniższe zaś w lubelskim (4068 PLN), podkarpackim (4152 PLN) i świętokrzyskim (4176 PLN).

 

Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 7,8% wyższa, niż we wrześniu i jednocześnie o 3,5% wyższa niż przed rokiem. Październik z reguły przynosi wzrost sprzedaży, choć już nie tak wysoki jak we wrześniu (stanowiącym otwarcie sezonu powakacyjnego). Tak było i tym razem. Co ważne tegoroczny wzrost po sierpniu wyglądał wyjątkowo dobrze. Wypada pamiętać, że na tegoroczne statystyki spory wpływ ma mocno inny niż przed rokiem rozkład liczby dni roboczych w poszczególnych miesiącach. I tak w ostatnim czasie dane dla czerwca i sierpnia były mocno osłabiane tym czynnikiem, odwrotnie zaś wyniki lipca, września mocno korzystniejszym czasem pracy premiowane. Na wyniki października różnice w czasie pracy niemal nie miały wpływu. Oczywiście w horyzoncie nieco dłuższym jest też już widoczne spowolnienie związane z osłabieniem koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych (choć słabsze i późniejsze niż obawialiśmy się rok temu).

 

Przeciętnie w pierwszych dziesięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,3% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach podlaskim (wzrost o 12,4%), dolnośląskim (wzrost o 7,6%) i lubelskim (wzrost o 6,9%).

 

Wydajność w przemyśle w okresie I-X 2019 wzrosła przeciętnie o 2,3%. Najwyższy wzrost wydajności przemysłu względem analogicznego okresu roku ubiegłego miał miejsce w województwach: podlaskim (o 7,3%) i mazowieckim (o 5,5%); najniższy zaś wynik w lubuskim (spadek o 1,2%) i małopolskim (wzrost o 0,2%).

 

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,8% niższa niż we wrześniu i jednocześnie o 4,0% niższa niż przed rokiem. Znaczny spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym nie jest typowy dla października. Należy mieć jednak na uwadze, że skala poprawy wrześniowej była istotnie większa od ubiegłorocznej, co mogło wpłynąć na wyniki października.

 

Przeciętnie w okresie I-X 2019 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 11,6% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach świętokrzyskim i lubelskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o aż 29,6% i 24,8%. W tych samych województwach miał miejsce najwyższy wzrost wydajności: w świętokrzyskim 18,7% i lubuskim 11,0%; najniższy zaś wynik w województwach: warmińsko-mazurskim (spadek o 6,0%), śląskim (wzrost o 0,9%).

 

W załączeniu pełny materiał.

 

W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt.

 

Z poważaniem,

Karolina Makijewska

Starszy Specjalista

Biuro Polityki Gospodarczej i Spraw Członkowskich

 

Tel. +48 22 630 96 57
www.kig.pl

 

” src=”blob:http://crrs.pl/18ff3f07-9dc8-43d5-a637-bdb78acb5fa5″ alt=”image001.gif” border=”0″ class=”Apple-web-attachment Singleton”>