4 Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa w Hamburgu

Zapraszamy do udziału w 4-tej Edycji Międzynarodowej Konferencji Gospodarczo-Naukowej, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r. w Hamburskiej Izbie Rzemieślniczej (Handwerkskammer), przy ulicy Holstenwall 12 w Hamburgu. To idealne wydarzenie promocji polskich produktów i usług, regionów, miast i networkingu.

Intencją organizatorów jest przybliżenie zagadnień dotyczących m.in. wyjścia na rynek niemiecki dla polskich przedsiębiorców, Przemysł 4.0, atrakcyjne miejsca do inwestycji: polskie regiony i Hamburg, niemieckie rozwiązania Kampusa Przemysłowo-Handlowego, oferty dla firm finansowania przez Hamburski Bank Inwestycyjny i Rozwoju oraz inicjatywa Stałej Ekspozycji Wystawowej Hamburg 2020. Możliwość całorocznej prezentacji swoich produktów/usług i regionów dla szerokiego kręgu przedsiębiorców z różnych krajów świata w tak prestiżowym regionie jak Hamburg, to innowacyjny model biznesowy ułatwiający sprzedaż polskich produktów i usług. Doświadczeni niemieccy i wyszkoleni menedżerowie Ekspozycji będą przedstawiać interesy wystawców na miejscu wraz z kompleksową obsługą. Hasło przewodnie Konferencji: „Polska i Niemcy: wspólnie tworzymy nowe – usieciowienie gospodarki i nauki”, ma dać impuls do tworzenia nowych warunków współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji oraz wzrostu gospodarczego opartego na międzynarodowej kooperacji. Celem jest szybsze i efektywniejsze łączenie polskich regionów w globalny i gospodarczy łańcuch innowacji.

Wydarzenie będzie również miejscem prezentacji praktycznych rozwiązań promocji i marketingu dla polskich regionów/miast, biznesu, nauki i turystyki.

Zapraszamy przedsiębiorców ze wszystkich regionów Polski, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, władz lokalnych, regionalnych, krajowych, organizacji, instytucji otoczenia biznesu oraz środowisk naukowych. Na Konferencji istnieje możliwość promocji swoich produktów i usług na indywidualnym i/lub wspólnym stoisku. Zapraszamy polskich producentów napojów oraz żywności do prezentacji swoich wyrobów wraz z degustacją. Dla producentów innowacyjnych rozwiązań to okazja zaprezentowania się zarówno gościom wydarzenia jak i gościom Izby Rzemieślniczej Hamburga.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ww. wydarzeniach, do podjęcia wspólnych polsko-niemieckich aktywności w dobie globalnych wyzwań technologicznych a przede wszystkim gospodarki 4.0. Zainteresowani uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość bezpłatnego doradztwa dotyczącego wejścia na rynki Niemiec, ZEA, Rosji i in.

W terminie 21.-24.01.2020 r. w Hamburgu odbywają się Międzynarodowe Targi NORTEC (Technologii Produkcyjnych), które przy okazji bycia w Hamburgu mogą być doskonałą okazją ich odwiedzenia. Zwiedzający targi to przede wszystkim osoby decydujące i osoby odpowiedzialne za zakupy w firmach z takich branż jak budowa maszyn i urządzeń, optyka, lotnictwo, gospodarka morska, technika ochrony środowiska, konstrukcje narzędziowe, logistyka itd. Osobom zainteresowanym targami oferujemy pakiety zwiedzania targów, organizację rozmów z wystawcami wraz z tłumaczeniem. Targi NORTEC od ponad trzydziestu lat są jedną z najważniejszych w północnej Europie imprez wystawienniczych w zakresie specjalistycznych technologii produkcji dla różnych sektorów przemysłu.

Konferencja realizowana jest w ramach inicjatywy pn. „Internacjonalna Unia Regionów” – tworzenia nowych modeli współpracy międzynarodowej, promowania polskich regionów i miast, produktów oraz usług. Efektywne połączenie sił stwarza możliwości systemowego przejścia w innowacyjny przemysł, który zagwarantuje polskim firmom trwały sukces eksportowy i przodujące miejsce w międzynarodowej wymianie handlowej.

Więcej informacji: www.ir-union.de