Informacje o projektach w ramach funduszy europejskich

W ramach środków z funduszy europejskich w lutym 2017 b.r. rozpoczną się następujące projekty:
1. Usprawnianie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego (1.02.2017 do 20.02.2017)
2. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw (10.02.2017 do 13.03.2017)
3. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (20.02.2017 do 29.03.2017)
4. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego (20.02.2017 do 27.03.2017)
5. Sektorowe programy B+R (22.02.2017 do 07.04.2017)
6. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (27.02.2017 do 05.04.2017)
7. KONKURS ! Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (28.02.2017 do 28.04.2017)

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/wojewodztwo=2827/3756=Mikro,%20małe%20i%20średnie%20przedsiębiorstwa