Tarcza Antykryzysowa – przedłużony nabór wniosków w ramach art. 15 zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15 zze, 15 zze2 do dnia 10 czerwca 2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu informuje, iż przedłużono termin naboru wniosków na następujące formy wsparcia: 

  • art. 15 zzb ustawy tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, 
  • art. 15 zzc ustawy tj. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, 
  • art. 15 zzd  ustawy tj. niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, 
  • art. 15 zzda ustawy tj. niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych, 
  • art. 15 zzde  ustawy tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych, 
  • art. 15 zzde2  ustawy tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej. 

Wnioski można składać nie później niż do 10 czerwca 2021 r.
Wszystkie wnioski dostępne są na stronie:

https://swinoujscie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza