Otwarte Umysły i Serca – Konferencja z okazji 30-lecia oświaty niepublicznej

W dniu 21 listopada 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się konferencja z okazji 30-lecia oświaty niepublicznej „Otwarte Umysły i Serca”. Wydarzenie będzie poprzedzone Miesiącem Otwartych Umysłów, inicjatywy do której organizatorzy zapraszają szkoły niepubliczne z całej Polski. W ramach obchodów w dniu 21 listopada szkoły mogą zorganizować Dzień Otwartego Umysłu poświęcony jednemu z wyzwań przyszłości!

Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Zapraszamy do udziału w pracach Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, której celem będzie dostosowanie i podniesienie zdobywanych kwalifikacji pracowników do realnych potrzeb pracodawców sektora gospodarki odpadami poprzez współpracę przedsiębiorców z instytucjami edukacyjnymi.

Materiał informacyjny dotyczący utworzenia i funkcjonowania Rady

Zamówienia Publiczne

W dniu 21 listopada br. w Warszawie (Centrum konferencyjne Dago Centrum, ul. Rondo ONZ 1, budynek Rondo 1) odbędzie się XIV Konferencja – Zielone zamówienia publiczne. Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji „Krajowego Planu Działań na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 16-18 października już po raz 9. przedsiębiorcy spotkają się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych, kluczowych instytucji kultury i świata nauki. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w 11 ścieżkach tematycznych rozwinie hasło SMART – SAFE – SOLUTIONS, jak co roku odbędzie się w stolicy Górnego Śląska – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Trwający trzy dni EKMŚP to okazja do spotkania ekspertów, przedstawicieli władz i doświadczonych przedsiębiorców. Regionalna Izba Gospodarcza, organizator wydarzenia zaplanował wiele atrakcyjnych paneli dyskusyjnych i warsztatów, strefę wystawienniczą, strefę eksperta i networkingu. Program dyskusji będzie podporządkowany jedenastu ścieżkom tematycznym, podczas których eksperci z całego świata zaprezentują szereg rozwiązań nie tylko dla sektora MŚP. Zaproszenie do podzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą przyjęli specjaliści i biznesmeni z: Kanady, Stanów Zjednoczonych, Chin, Słowenii, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Niemiec, Singapuru, Ghany i Indii.

Zmiana oznaczeń literowych dla stawek VAT w kasach rejestrujących

Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności zmiany oznaczeń literowych dla stawek podatku od towarów i usług w kasach rejestrujących.

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina o konieczności zmiany do dnia 31 lipca 2019 r., oznaczeń literowych dla stawek podatku od towarów i usług w kasach rejestrujących.

W związku z licznymi wątpliwościami na ten temat, dodatkowo informujemy, że:

 • podatnik ma obowiązek zaprogramować tylko te stawki VAT, które są przez niego używane, nie ma obowiązku programowania wszystkich oznaczeń; jeżeli więc u podatnika nie występuje dany rodzaj sprzedaży, np. nie występują usługi zwolnione z VAT, wówczas ten podatnik nie musi programować na kasie litery „E”;
 • zmian w programowaniu stawek VAT może dokonać sam podatnik, bez konieczności udziału serwisanta; udział serwisanta jest zalecany, jeżeli podatnik nie jest w stanie sam dokonać zaprogramowania stawek na kasie.

Poniżej przedstawiamy przyporządkowanie stawek poszczególnym literom:

 • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23%,
 • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%,
 • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
 • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
 • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
 • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne).

Definicja działalności gospodarczej

Definicje działalności gospodarczej można odnaleźć m.in. w następujących ustawach:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 6)
 • Ustawa o podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 2)
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (art. 2)
 • Ordynacja podatkowa (art. 3 pkt 9)
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 8 ust. 6)

Odpowiedzialność solidarna (od 1 stycznia 2020 r.)

Ze zmian w ordynacji podatkowej wynika, że w razie zrealizowania przez przedsiębiorcę przelewu na inny rachunek bankowy kontrahenta, niż wskazany na białej liście, przedsiębiorca będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem wraz z kontrahentem, jeśli kontrahent nie odprowadzi do urzędu skarbowego VAT-u. Przedsiębiorca odpowiada do wysokości kwoty VAT, wynikającej z płatności dokonanych na inny rachunek bankowy, niż wskazany na białej liście.

Tak, jak w przypadku kosztów, istnieje możliwość uniknięcia odpowiedzialności solidarnej, pod warunkiem zawiadomienia o płatności na inny rachunek bankowy, niż wskazany na białej liście, naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Transakcje na kwotę powyżej 15 000 zł a koszt podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje przepis w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej „ustawa o PIT” oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej „ustawa o CIT”, który wyłącza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej części zapłaty, która nie została uregulowana za pośrednictwem rachunku bankowego, w razie, gdy transakcja przekracza 15 000 zł.Przypomnijmy, że omawiany przepis obowiązuje, pod warunkiem, że obie strony transakcji są przedsiębiorcami.

Biała lista podatników VAT

Wykaz podatników VAT jest prowadzony od dnia 1 września 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dzięki temu wykazowi, który jest aktualizowany w każdy dzień roboczy, będziemy mogli dokładniej, niż do tej pory, zweryfikować naszych kontrahentów. Sprawdzimy, czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, czy odmówiono mu rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie.