Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326150/katalog/12634352#12634352