PROJEKT ROZPORZĄDZENIA – RDS

Od 2015 roku resort edukacji konsekwentnie zaniża do skandalicznie niskiej wagi ustalane do obliczenia wielkości subwencji oświatowej za uczniów, którzy naukę praktyczną odbywają u pracodawców na zasadzie młodocianego pracownika.

W projekcie przedstawionym do konsultacji w dalszym ciągu utrzymuje się wielkości:

  • P20 –  0,080 młodociani pracownicy
  • P22 –  0,080 młodociani pracownicy
  • P19 –  0,200  uczniowie

W imieniu środowiska, a także Rzemieślniczych Szkół Branżowych, ZRP w każdym roku przedstawiał Ministrowi Edukacji krytyczną opinie z wnioskiem i uzasadnieniem o podwyższenie wag P20 i P22, ale niestety głos ten nie jest dostatecznie słyszalny.

W ocenie środowiska rzemieślniczego, zaangażowanego w kształcenie zawodowe, utrzymanie niskiego poziomu wagi dla klas wielozawodowych w sposób ewidentny degraduje formę organizacji zajęć praktycznych na bazie kodeksowej umowy o pracę, która jest gwarancją utrzymania zatrudnienia po zakończeniu nauki w szkole. Nie znajdujemy uzasadnienia dla  utrzymywania takiego stanu. Obniżone wagi już przyniosły negatywne skutki, co osłabia kształcenie w zawodach rzemieślniczych, które wspomagane jest przez rzemieślnicze szkoły zawodowe. Dla Rzemiosła oznacza to zagrożenie dopływu wykwalifikowanych kadr.  To stanowi realne zagrożenie dla jego przyszłości i bezpieczeństwa działalności przedsiębiorców rzemieślników.