Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

Zapraszamy do udziału w pracach Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, której celem będzie dostosowanie i podniesienie zdobywanych kwalifikacji pracowników do realnych potrzeb pracodawców sektora gospodarki odpadami poprzez współpracę przedsiębiorców z instytucjami edukacyjnymi.

Materiał informacyjny dotyczący utworzenia i funkcjonowania Rady