Już we wrześniu odbędzie się kolejna edycja konkursu tzw. szybka ścieżka. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20. Konkurs jest szansą dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, albo jedynie ten drugi warunek. Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/funduszeeuropejskie/poir/poddzialanie-111/ Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.