Ankieta KIG

Zapraszamy przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary lub usługi zagranicę do wypełnienia ankiety identyfikującej bariery w handlu. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10 minut.

 

Link do ankiety: http://bit.ly/bariery_eksport

 

Równocześnie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie KIG w rzecznictwie na rzecz poprawy jakości legislacji. Informacje uzyskane z ankiety dot. zniesienia limitu 30-krotności składek do ZUS pozwoliły nam, jako jednej z wielu organizacji zabierającej głos w tej sprawie, wskazać realne obawy przedsiębiorców i wywierać skuteczniejszy wpływ na polityków.

 

Wyniki dotychczas przeprowadzonych ankiet opublikujemy do końca tygodnia na stronie www.kig.pl oraz przekażemy naszym izbom członkowskim z prośbą o rozpowszechnienie wśród zrzeszonych przedsiębiorców.

 

Z poważaniem,

Biuro Polityki Gospodarczej i Spraw Członkowskich