https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG6juMW8Kn8cxuS3vn43sM1Zy4c6RVNA4Tvj92dcDLPU6XKw/viewform

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w ankiecie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dotyczącej efektywności współpracy między przedsiębiorstwami w zrzeszeniach gospodarczych w Polsce.

Anonimowa ankieta kierowana jest do przedstawicieli firm, którzy podejmują decyzje o członkostwie w organizacjach zrzeszających przedsiębiorstwa. W badaniu sprawdzane są uwarunkowania współpracy w obrębie dobrowolnych zrzeszeń gospodarczych. Przekazywane informacje będą wykorzystywane tylko w celach naukowych i prezentowane w sposób wykluczający możliwość identyfikacji poszczególnych przedsiębiorstw i respondentów.

Wypełnienie całego kwestionariusza zajmie ok. 9 minut. 

W załączeniu przekazujemy więcej informacji na temat ankiety.