Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2020 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 922,2 tys. osób i była o 55,8 tys. osób wyższa niż w końcu grudnia oraz o 100,9 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,5% okazała się wyższa niż w grudniu o 0,3 pkt proc. i jednocześnie o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego utrzymało się.

Styczniowe wyniki są z reguły wciąż pod mocnym wpływem sezonowego wzrostu bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach jesiennych i zimowych. Gaśnie bowiem wtedy zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych. Styczeń i luty przynoszą typowe dla tego okresu kolejne poważniejsze wzrosty bezrobocia. Pierwszej poprawy wypatrywać możemy w marcu.

W końcu 2020 roku stopa bezrobocia wyniesie 5,0% przy liczbie bezrobotnych wynoszącej około 840 tys. osób.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 845 tys. osób była w styczniu wyższa niż przed rokiem o 96 tys. tj. 0,6%. Aktywnych zawodowo było 16 767 tys. osób – około 5 tys. mniej niż przed rokiem.