Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego aprasza

Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w sferze wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2021r.