Konkurs w programie “Polski Inkubator Rzemiosła” rozstrzygnięty!

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030. Program jest realizowany przez NIW we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować zadania mające na celu rozwój ich kapitału infrastrukturalnego, społecznego oraz potencjału instytucjonalnego.

W konkursie złożono łącznie 487 ofert. Trzy z nich uzyskały negatywną ocenę formalną, pozostałe zostały skierowane do oceny merytorycznej.

  • W ramach Ścieżki 1: Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych dofinansowanie uzyska 135 ofert.
  • W ramach Ścieżki 2: Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych dofinansowanie uzyska 139 ofert.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji.

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 60 dni poprzez System Obsługi Dotacji.