Wynagrodzenie młodocianych

Wynagrodzenie ucznów młodocianych

w okrsie XII-I-II.2017r. wynosi:

I rok nauki    162,20 zł

II rok nauki   202,75 zł

III rok nauki  243,30 zl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.