8 Kongres Innowacyjnej Gospodarki: Infinite Inspiration

Wiele wskazuje na to, że znaleźliśmy się w momencie przełomu. Systemy przez dziesięciolecia uznawane przez większość zachodniej opinii publicznej za niezagrożone i niepodważalne – demokracja liberalna, kapitalizm, integracja europejska – są dziś kwestionowane z różnych, często bardzo odmiennych pozycji. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się zwiększające się nierówności społeczne, zmianę sił na rynkach pomiędzy państwami a globalnymi korporacjami czy narastające poczucie braku wpływu obywateli na władzę.

Nasze dotychczasowe systemy i rozwiązania należy przemyśleć na nowo, bezkompromisowo wskazując błędy i problemy. Do tego potrzeba odwagi i otwartości, które następnie można będzie wykorzystać do wykonania kolejnego kroku – znalezienia nowych rozwiązań.

Chcemy, aby #KIG8 był wydarzeniem inspirującym do odważnego definiowania problemów i stawiania pytań o nowe rozwiązania dla świata. Dlatego też hasłem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu jest Infinite Inspiration.

8 Kongres Innowacyjnej Gospodarki odbędzie się 9 listopada 2017 w Pin Up Studio w Warszawie. Wydarzenie jest bezpłatne.

 

Weź udział w 8 Kongresie Innowacyjnej Gospodarki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania udziału w 8 Kongresie Innowacyjnej Gospodarki: Zgłoś swój udział www.kongresig.pl

Po zgłoszeniu udziału prosimy poczekać na mailowe potwierdzenie uczestnictwa, uprawniające do udziału w wydarzeniu.

 

Jeremy Rifkin gościem specjalnym #KIG8

Epoka kapitalizmu kończy się… to proces nieunikniony, choć nie postępuje szybko. Na tyłach systemu zaczyna pojawiać się nowy paradygmat gospodarczy – wspólnota współpracy i do 2050 roku najprawdopodobniej stanie się głównym czynnikiem określającym życie gospodarcze większości świata (Jeremy Rifkin, „Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych”, 2014).

Jeremy Rifkin, amerykański ekonomista i teoretyk społeczny, autor 20 książkowych bestsellerów poświęconych temu, w jaki sposób zmiany w technologii i nauce wpływają na gospodarkę, siłę roboczą, społeczeństwo i środowisko, będzie gościem specjalnym 8 Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Rifkin od 2000 roku jest doradcą europejskich przywódców politycznych. Z jego wsparcia korzystali trzej przewodniczący Komisji Europejskiej: Romano Prodi, Jose Manuel Barroso oraz obecny przewodniczący Jean-Claude Juncker, a także głowy państw, m.in. kanclerz Angela Merkel.
W swojej ostatniej książce „Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych” Rifkin podejmuje temat budowania „wspólnoty współpracy” jako zabezpieczenia dla ludzkości przed potęgą kapitalistycznych gigantów. Podejmuje także tematykę związaną z robotyzacja miejsc pracy i koniecznością znalezienia propozycji dla ludzi, którzy w wyniku tego procesu będą masowo tracić zatrudnienie. Zadaje wreszcie fundamentalne pytania o to, czy biznes może być odpowiedzialny społecznie, realizując jednocześnie swój podstawowy cel, którym jest osiąganie zysków.
#KIG8 będzie okazją, aby wysłuchać wystąpienia Jeremy’ego Rifkina, porozmawiać z nim i zadać mu pytania.

 

Pełny program 8 Kongresu znajdą Państwo na stronie www.kongresig.pl

Informacje o projektach w ramach funduszy europejskich

W ramach środków z funduszy europejskich w lutym 2017 b.r. rozpoczną się następujące projekty:
1. Usprawnianie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego (1.02.2017 do 20.02.2017)
2. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw (10.02.2017 do 13.03.2017)
3. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (20.02.2017 do 29.03.2017)
4. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego (20.02.2017 do 27.03.2017)
5. Sektorowe programy B+R (22.02.2017 do 07.04.2017)
6. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (27.02.2017 do 05.04.2017)
7. KONKURS ! Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (28.02.2017 do 28.04.2017)

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/wojewodztwo=2827/3756=Mikro,%20małe%20i%20średnie%20przedsiębiorstwa

Wsparcie dla Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia dla mikro, małych lub średnich firm. Informujemy, że w województwie zachodniopomorskim pojawiło się ponad 20 możliwości skorzystania z wsparcia funduszy europejskich. Więcej informacji na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/zobacz=tylko%20dotacje/wojewodztwo=2827/3756=Mikro,%20małe%20i%20średnie%20przedsiębiorstwa

Konkurs tzw. „szybka ścieżka” rusza we wrześniu!

Już we wrześniu odbędzie się kolejna edycja konkursu tzw. szybka ścieżka. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20. Konkurs jest szansą dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, albo jedynie ten drugi warunek.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/funduszeeuropejskie/poir/poddzialanie-111/
Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

Nowe możliwości w ramach działalności pozarolniczej!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Rozporządzenie reguluje zasady wdrażania poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020.

Więcej informacji na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1080/1

Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego