Informacje o projektach w ramach funduszy europejskich

W ramach środków z funduszy europejskich w lutym 2017 b.r. rozpoczną się następujące projekty:
1. Usprawnianie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego (1.02.2017 do 20.02.2017)
2. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw (10.02.2017 do 13.03.2017)
3. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (20.02.2017 do 29.03.2017)
4. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego (20.02.2017 do 27.03.2017)
5. Sektorowe programy B+R (22.02.2017 do 07.04.2017)
6. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (27.02.2017 do 05.04.2017)
7. KONKURS ! Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe (28.02.2017 do 28.04.2017)

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/wojewodztwo=2827/3756=Mikro,%20małe%20i%20średnie%20przedsiębiorstwa

Wsparcie dla Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia dla mikro, małych lub średnich firm. Informujemy, że w województwie zachodniopomorskim pojawiło się ponad 20 możliwości skorzystania z wsparcia funduszy europejskich. Więcej informacji na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/#/zobacz=tylko%20dotacje/wojewodztwo=2827/3756=Mikro,%20małe%20i%20średnie%20przedsiębiorstwa

Konkurs tzw. „szybka ścieżka” rusza we wrześniu!

Już we wrześniu odbędzie się kolejna edycja konkursu tzw. szybka ścieżka. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20. Konkurs jest szansą dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, albo jedynie ten drugi warunek.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/funduszeeuropejskie/poir/poddzialanie-111/
Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego

Nowe możliwości w ramach działalności pozarolniczej!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Rozporządzenie reguluje zasady wdrażania poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020.

Więcej informacji na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1080/1

Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego