Informujemy, że 19 maja 2018 r. mija termin, w którym zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2015 r., poz. 1893/ przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis tej informacji nie zawiera.
Przedmiotowy przepis stanowi, że przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie wymienionej wyżej Ustawy. Termin ten mija właśnie 19 maja br. Po upływie tego terminu CEIDG wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera nr PESEL. Grozi to poważnymi konsekwencjami również w kontaktach z ZUS , GUS i organami skarbowymi.
W związku z powyższym prosimy o pilne rozpowszechnienie tej wiadomości wśród swoich członków, zwłaszcza tych którzy mają sporadyczne kontakty z urzędami i mogą o tym pilnym obowiązku nie mieć wiadomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.