Szanowni Państwo,

Główny Urząd Statystyczny prowadzi obecnie konsultacje dotyczące potrzeb zmian w stosowanej obecnie klasyfikacji działalności gospodarczej w europejskim formacie NACE i krajowym PKD. W skierowanej do nas korespondencji prosi o wskazanie grupowań NACE i/lub PKD, które wymagają agregacji, wprowadzenia dodatkowych podziałów (np. ze względu na rozwój nowych technologii, sposobów przetwarzania, pojawiania się nowych usług itp.) lub wydzielenia z nich w osobne grupowania pewnych rodzajów działalności, ze względu na wzrost ich znaczenia.

Jednocześnie GUS informuje, że warunkiem rozpatrzenia propozycji zmian jest stosowne uzasadnienie. Powinno ono zawierać między innymi opis skali zjawiska – przykładowo wielkość obrotów (w przypadku propozycji wniosku o wydzielenie działalności produkcyjnej określonych wyrobów), udziału procentowego w rynku lub wyraźnej tendencji wzrostowej sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani przekazaniem informacji ad. zmian w klasyfikacji NACE i PKD, prosimy by propozycja zawierała:

  • Obecny symbol NACE/PKD
  • Propozycja zmiany struktury klasyfikacji
  • Zaznaczenie czy potrzebna jest zmiana klasyfikacji europejskiej czy krajowej
  • Uzasadnienie

Zwracamy się z prośbą o przesłanie Państwa propozycji w ww. temacie do piątku 18 maja na adres e-mail psoroczynski@kig.pl.

Z poważaniem

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista

www.kig.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.