Nowe godziny pracy biura

 Drodzy Rzemieślnicy! 

Z dniem 01.02.2021 nowym Dyrektorem Cechu Rzemiosł Różnych w Świnoujściu została Pani Karolina Aleksandrowicz 

BIURO CECHU BĘDZIE PRACOWAŁO W TRYBIE ZDALNYM. 

W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA SPOTKANIE PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY POD NR 783215860 LUB MAILOWY POCZTA@CRRS.PL 

DYŻURY W BIURZE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ: 

PN. 17:00 – 18:00 

WT.- CZW. 15:00 – 16:00 

ZAPRASZAMY! 

Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ planuje publikację katalogu polskich przedsiębiorstw z wybranych sektorów gospodarki, które zainteresowane są działalnością na rynkach państw Zatoki Perskiej

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie informujemy, że Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ planuje publikację katalogu polskich przedsiębiorstw z wybranych sektorów gospodarki, które zainteresowane są działalnością na rynkach państw Zatoki Perskiej  (Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Oman) oraz ewentualnie innych państw Bliskiego Wschodu. Powyższa publikacja będzie udostępniana perspektywicznym zagranicznym partnerom biznesowym i instytucjom w ramach prowadzonej przez DWE MSZ statutowej działalności promocyjnej.

Publikacja katalogu jest bezpłatna.

Zainteresowane podmioty prosimy o przekazanie ww. danych  w terminie do dn.  05.10. 2018  na adresy internetowe:  piotr.pniejnia-olszynski@msz.gov.pl  oraz  krzysztof.suprowicz@msz.gov.pl następujących informacji:

1-     Pełna nazwa firmy;

2-     Adres  i strona internetowa;

3-     Dane kontaktowe osoby kontaktowej (imię i nazwisko nr. telefonu służbowego, adres e-mail);

4-     Zwięzły opis firmy w języku angielskim  max – 1200 znaków ze spacjami;

5-     Logotyp firmy w formacie JPEG lub PDF.

Uwagi:

  1. przekazanie ww. danych będzie jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie zgodnie z informacją zawartą w załączniku „przetwarzanie danych DWE MSZ”.
  2. DWE MSZ zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji o umieszczeniu danej firmy w katalogu i do dokonania zmian w otrzymanym materiale w celu dostosowania do wymogów publikacji.
  3. W załączeniu przesyłamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Przekazanie do nas przedmiotowych danych oznaczać będzie zapoznanie się  zgodę nadawcy z warunkami określonymi w ww. informacji.”

Kontakt:

Piotr Pniejnia-Olszyński

Radca

Departament Współpracy Ekonomicznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kom: +48 795550688

Tel: +48 (22) 5237140

piotr.pniejnia-olszynski@msz.gov.pl     www.msz.gov.pl

Załącznik
DWE MSZ przetwarzanie danych osobowych

Piąta edycja Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2018

Szanowni Państwo,
 
w załączeniu przesyłamy zaproszenie do udziału w piątej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw 2018, która odbędzie się 10 października 2018 roku w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie zaproszenia wśród zrzeszonych w Państwa izbie przedsiębiorców oraz, o ile to możliwe, na Państwa stronie internetowej.
 
Z poważaniem,
Biuro Współpracy z Zagranicą

Raport branżowy pt. „Wizerunek outsourcingu sił sprzedaży w Polsce” 2018

Z końcem 2017 roku ukazał się raport branżowy „Wizerunek usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce”. Opracowanie to prezentuje nastawienie i opinie o branży zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników, bada także ogólne nastawienie do usługi zewnętrznego wsparcia procesów sprzedażowych.

To pierwsze opracowanie na ten temat w naszym kraju. Raport powstał we współpracy Grupy NDG oraz partnerów: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów i Fundacji Pro Progressio.

Grupa NDG przygotowuje się do kolejnej jego odsłony, co pozwoli stworzyć materiał porównawczy do roku poprzedniego.

Badania prowadzone są za pomocą ankiet dwutorowo – z jednej strony badani są przedstawiciele handlowi, medyczni, farmaceutyczni, a z drugiej przedsiębiorcy.

Uprzejmie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie oraz w imieniu organizatorów prosimy o pomoc w dystrybucji ankiety wśród zrzeszonych przedsiębiorców:

https://www.survio.com/survey/d/przedsiebiorca

Cały raport można pobrać tutaj: http://www.ndg.com.pl/do-pobrania/

Poniżej kilka publikacji na temat Raportu:
http://fakty.interia.pl/artykul-sponsorowany/news-wizerunek-outsourcingu-sil-sprzedazy-raport-branzowy,nId,2480718
http://www.outsourcingportal.eu/pl/wizerunek-uslug-outsourcingu-sil-sprzedazy-w-polsce
http://outsourcing.com.pl/aktualnosci/112/wizerunek-outsourcingu-sil-sprzedazy/
http://ccnews.pl/2018/01/10/jaki-jest-wizerunek-uslug-outsourcingu-sil-sprzedazy-w-polsce/
https://ceo.com.pl/wizerunek-outsourcingu-sil-sprzedazy-raport-branzowy-71831
http://ceopolska.blogspot.com/2018/01/blog-post_80.html
http://praca.blueexpress.pl/news/97/19/Wizerunek-outsourcingu-sil-sprzedazy-Raport-branzowy.html
http://psmm.pl/pl/informacja-prasowa/wizerunek-outsourcingu-sil-sprzedazy-raport-branzowy

Kontakt:

Gabriela Cerowska

marketing@ndg.com.pl

Seminarium Centrum  Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania

Centrum  Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Świnoujściu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnych środowisk gospodarczych  serdecznie zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców na bezpłatne  seminarium „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech”. 

Seminarium odbędzie się w siedzibie Centrum  Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania  przy  ul. Piastowskiej 62  w Świnoujściu, dnia  20 czerwca (środa) 2018 roku w  godzinach  10.00 -13.00.  

Seminarium realizowane jest w ramach projektu  „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo–Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkische Oderland-Interreg VA”. Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

W załączeniu agenda seminarium , karta zgłoszenia

Agenda – seminarium dla przedsiębiorców

Karta zgłoszenia 2- seminarium dla przedsiębiorców

Sprawdź czy podałeś w CEIDG swój PESEL !

Informujemy, że 19 maja 2018 r. mija termin, w którym zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2015 r., poz. 1893/ przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis tej informacji nie zawiera.
Przedmiotowy przepis stanowi, że przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie wymienionej wyżej Ustawy. Termin ten mija właśnie 19 maja br. Po upływie tego terminu CEIDG wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera nr PESEL. Grozi to poważnymi konsekwencjami również w kontaktach z ZUS , GUS i organami skarbowymi.
W związku z powyższym prosimy o pilne rozpowszechnienie tej wiadomości wśród swoich członków, zwłaszcza tych którzy mają sporadyczne kontakty z urzędami i mogą o tym pilnym obowiązku nie mieć wiadomości.

Konsultacje dotyczące potrzeb zmian w stosowanej obecnie klasyfikacji działalności gospodarczej w europejskim formacie NACE i krajowym PKD

Szanowni Państwo,

Główny Urząd Statystyczny prowadzi obecnie konsultacje dotyczące potrzeb zmian w stosowanej obecnie klasyfikacji działalności gospodarczej w europejskim formacie NACE i krajowym PKD. W skierowanej do nas korespondencji prosi o wskazanie grupowań NACE i/lub PKD, które wymagają agregacji, wprowadzenia dodatkowych podziałów (np. ze względu na rozwój nowych technologii, sposobów przetwarzania, pojawiania się nowych usług itp.) lub wydzielenia z nich w osobne grupowania pewnych rodzajów działalności, ze względu na wzrost ich znaczenia.

Jednocześnie GUS informuje, że warunkiem rozpatrzenia propozycji zmian jest stosowne uzasadnienie. Powinno ono zawierać między innymi opis skali zjawiska – przykładowo wielkość obrotów (w przypadku propozycji wniosku o wydzielenie działalności produkcyjnej określonych wyrobów), udziału procentowego w rynku lub wyraźnej tendencji wzrostowej sprzedaży.

Jeśli są Państwo zainteresowani przekazaniem informacji ad. zmian w klasyfikacji NACE i PKD, prosimy by propozycja zawierała:

  • Obecny symbol NACE/PKD
  • Propozycja zmiany struktury klasyfikacji
  • Zaznaczenie czy potrzebna jest zmiana klasyfikacji europejskiej czy krajowej
  • Uzasadnienie

Zwracamy się z prośbą o przesłanie Państwa propozycji w ww. temacie do piątku 18 maja na adres e-mail psoroczynski@kig.pl.

Z poważaniem

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista

www.kig.pl

ankieta dot. Brexitu i jego konsekwencji dla przedsiębiorców i środowisk gospodarczych

Szanowni Państwo,

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej, Eurochambres i Komisji Europejskiej (Komitetu Regionów) zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dot. Brexitu i jego konsekwencji dla przedsiębiorców i środowisk gospodarczych.
Ankieta jest w formie elektronicznej i w 22 językach Unii Europejskiej, odpowiedzi pozostają anonimowe.

Link do ankiety w języku polskim